ING: prijs zeetransport kan 25% stijgen

De strengere brandstofeisen voor schepen die in 2020 gaan gelden, zullen het containertransport flink duurder maken. De prijsstijging kan in een uiterst geval zelfs 25% bedragen. Dit blijkt uit een onderzoeksrapport dat ING vandaag publiceert.

Binnen de International Maritime Organization is afgesproken dat zeeschepen per 2020 alleen nog laagzwavelige brandstof mogen gebruiken. De tot nu toe gebruikte stookolie is dan verboden, of schepen moeten een speciaal filtersysteem (scrubber) installeren. Analisten verwachten dat het merendeel van de rederijen kiest voor de schonere brandstof. De zwavelarme brandstof is aanmerkelijk duurder dan stookolie.

De analisten Rico Luman en Timmem Spakman van ING schatten het prijsverschil op $165 tot $300 per ton. Exacte cijfers zijn nog niet te geven omdat er in de markt geen betrouwbare toekomstige prijzen beschikbaar zijn. ING komt tot de prijsstijging van 25% van de vervoerskosten obv de volgende veronderstellingen. Luman gaat uit van een schip dat 12.000 standaardcontainers kan vervoeren en van Shanghai naar Rotterdam vaart. Per container zal dit schip rond $250 meer aan brandstof kwijt zijn. Bij een huidige prijs van ongeveer $1000,- per container is dat een stijging met een kwart. Of de toename echt zo hoog uitvalt, hangt van een aantal factoren af, stelt ING tenslotte. De concurrentie in de containervaart is moordend dus het is de vraag of de stijging volledig doorberekend kan worden aan de klant. Of zullen zij ervoor kiezen langzamer te varen, wat het brandstofverbruik drukt.

Bron: FD

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox