• Incoterm CFR
 • Incoterm CFR is er specifiek voor vervoer over water. Deze Incoterm wordt alleen maar gebruikt voor goederen die getransporteerd worden over zee of binnenwateren en niet bij andere vormen van vervoer. De verkoper van de goederen zorgt voor het transport en betaalt dit ook tot in de van tevoren afgesproken haven van bestemming. Belangrijk bij CFR is dat de verkoper directe toegang tot het schip die de goederen moet gaan vervoeren heeft.

 • Incoterm CFR betekenis
 • CFR betekent letterlijk ‘Cost and Freight’ (kosten en vracht). Deze Incoterm houdt in dat de verkopende partij ervoor moet zorgen dat de goederen aankomen in de haven van bestemming die met de koper afgesproken is. Incoterm CFR wordt zowel voor bulkgoederen als voor containervervoer gebruikt. Dit maakt de Incoterm heel veelzijdig.

 • CFR transport
 • Transport met CFR gaat uitsluitend via het water. Hierbij is het de taak van de verkoper om het gehele transportproces te regelen. De goederen moeten geleverd worden in de haven van bestemming op het schip van de koper. De verkoper is verantwoordelijk voor het transport, de kosten en het risico totdat de goederen geleverd zijn aan boord van het schip in de vooraf afgesproken haven van bestemming. Het is voor geen van beide partijen verplicht om een verzekering af te sluiten.

 • Incoterm CFR kosten
 • De kosten voor het vervoeren van de goederen naar de afgesproken haven van bestemming zijn voor de rekening van de verkoper. De verkoper zorgt voor een vervoersovereenkomst voor het transport van de goederen naar de haven. Zodra de goederen geleverd zijn in de haven, zijn de rest van de kosten van het vervoer voor de koper. Mochten de goederen nog verder getransporteerd moeten worden dan betaalt de koper dit.

 • Verplichtingen verkoper bij CFR
 • Bij Incoterm CFR is de verkoper verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer van de goederen naar de bestemmingshaven. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de verkoper. Ook de bijbehorende export formaliteiten zijn de verantwoordelijkheid van de verkoper. Denk hierbij aan exportkosten en -vergunningen. Het risico van schade of verlies van de goederen is de verantwoordelijkheid van de verkoper tot het moment dat de goederen op het schip in de verschepingshaven geladen zijn. 

 • Verplichtingen koper bij CFR
 • Het risico op schade en verlies van de goederen is de verantwoordelijkheid van de koper vanaf het moment dat de goederen op het schip geladen zijn. Als er tijdens het transport op het schip iets gebeurt met de goederen, is de koper hiervoor aansprakelijk. Het is ook de verantwoordelijkheid van de koper om de goederen te lossen. De kosten van eventueel verder transport zijn ook voor de koper. Kosten die verbonden zijn aan het importeren van de goederen moet de koper ook betalen. De koper mag zelf bepalen of hij de goederen wil verzekeren.

 • Incoterm CFR vs. CIF
 • CFR en CIF worden vaak door elkaar gehaald. Beide zijn alleen geschikt voor het vervoeren van goederen over water en de verkopende partij is verantwoordelijk voor het transport. Ook de overdracht van risico vinden op hetzelfde moment plaats; zodra de goederen aan boord van het schip in de verschepingshaven geladen zijn. Het grote verschil tussen deze Incoterms is dat bij CFR de verkoper niet verplicht is om een verzekering af te sluiten voor de koper. Bij CIF is de verkopende partij wel verplicht om een verzekering af te sluiten. Vanaf het moment dat de goederen op het schip in de verschepingshaven geladen zijn, draagt de koper het risico van schade en verlies van de goederen. De verkoper is echter niet verplicht om de goederen te verzekeren voor de koper bij CFR.

 • Zeevracht- of luchtvrachtzendingen met douaneverplichting?
 • Wereldwijde zendingen en zendingen binnen Europa naar/vanuit landen die geen deel uitmaken van de EU zijn onderhevig aan douaneverplichtingen. Welke maatregelen moet u treffen en welke documenten zijn benodigd? Met de kennis en ervaring van onze specialisten van de Rotra douane-afdeling zijn we in staat oplossingen te bieden voor al uw douaneverplichtingen die aansluiten bij uw logistieke proces terwijl u zich richt op uw eigen corebusiness Rotra organiseert alle douaneformaliteiten voor uw luchtvracht | Rotra verzorgt alle douaneformaliteiten voor uw zeevrachtzendingen

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox