Koninklijke Rotra, wegtransport, zeevracht en luchtvracht

Tijdelijke opslag in het Bonded Warehouse

In plaats van inklaring van de goederen bij aankomst in de EU, kan Rotra deze ook opslaan in het bonded warehouse (douane-entrepot). Goederen kunnen voor een onbepaalde tijd opgeslagen worden in het bonded warehouse zonder dat er invoerrechten en BTW betaald hoeven te worden. Als de uiteindelijke afnemer buiten de EU is gevestigd kunnen de goederen customs bonded (T1) van het entrepot naar het land waar de afnemer is gevestigd worden vervoerd. Op deze manier worden de douanerechten en de BTW bij invoer slechts betaald in het land van bestemming en wordt dubbele betaling vermeden.