• Incoterm FOB
 • Als er goederen via water vervoerd moeten worden (zee of binnenwateren) kan Incoterm FOB afgesproken worden. De verkoper levert de goederen aan op een van tevoren afgesproken schip in een haven. Incoterm FOB is een van de oudste Incoterms die nog bestaat. Vroeger werd deze Incoterm al gebruikt bij het vervoeren van goederen via zeilschepen. Tot op de dag van vandaag is het een van de meest gebruikte Incoterms voor het vervoeren van goederen over het water. 

 • Incoterm FOB betekenis
 • FOB betekent ‘Free on Board’ (vrachtvrij aan boord). De verkoper levert de goederen in de afgesproken bestemmingshaven. Vaak is dit op een schip. Tot deze tijd draagt de verkoper alle risico op verlies en schade aan de goederen. FOB is geschikt voor het transporteren van zowel bulkgoederen als containervervoer.

 • FOB transport
 • Incoterm FOB kan worden afgesproken als je als vervoerder graag de controle hebt over de vervoerder. De verkoper zorgt namelijk voor het regelen en het betalen van het vervoer naar het afgesproken schip. FOB kan uitsluitend afgesproken worden bij transport over zee of binnenwateren. Geen van de partijen is verplicht om een verzekering voor de goederen af te sluiten.

 • Incoterm FOB kosten
 • Bij Incoterm FOB is de verkoper verantwoordelijk voor het grootste deel van de kosten. Hij betaalt bijvoorbeeld alle kosten voor het transport tot aan het schip in de afgesproken haven. Nog een belangrijk aspect bij FOB is de manier van betalen. FOB is namelijk niet de beste keuze bij internationale betalingen via Letter of Credit. Hierbij vindt de betaling plaats via bijbehorende handelsdocumenten (zoals een Bill of Lading) die de verkoper dient aan te leveren bij de bank. Dit document is heel erg belangrijk omdat bij het ontbreken ervan de kans bestaat dat de bank niet uitbetaalt. Het probleem is dat de verkoper niet verantwoordelijk is voor het transport over zee waardoor hij geen Bill of Lading aan kan leveren.

 • Verplichtingen verkoper bij FOB
 • De verkoper is verplicht om de goederen aan boord van het door de koper uitgekozen schip te laden. Dit schip ligt in een haven die de koper gekozen heeft. Hierbij ligt het risico op schade en/of verlies van de goederen tot het moment van leveren (tot de goederen aan boord van het gekozen schip in de verschepings geladen zijn) bij de verkopende partij. Ook de kosten van het transport tot aan het schip zijn voor de verkoper. Daarnaast regel je als verkoper alle documenten die je nodig hebt voor de uitvoer van de goederen, zoals een uitvoervergunning, douaneformaliteiten en eventuele belastingen.

 • Verplichtingen koper bij FOB
 • Het risico wordt overgedragen naar de koper wanneer de goederen op het afgesproken schip geladen zijn. Verlies of schade zijn nu tijdens het transport over water het risico van de koper. Ook eventueel verder transport wordt betaald door de koper. Daarbij ben je als koper verantwoordelijk voor alle documenten en kosten die te maken hebben met het invoeren van de goederen. Denk hierbij aan invoerbelastingen en bijbehorende douaneformaliteiten.

 • Incoterm FOB vs. FCA
 • FOB was altijd een veelgebruikte Incoterm, maar doordat het lastig is om met FOB internationale betalingen te doen zijn veel mensen overgestapt naar FCA. Incoterm FCA is namelijk veel geschikter voor internationale betalingen omdat het hierbij wel mogelijk is om goederen te leveren met een Bill of Lading. Als je graag international wil handelen, is FOB dus niet de beste Incoterm, maar kies je beter voor Incoterm FCA.

 • Zeevracht- of luchtvrachtzendingen met douaneverplichting?
 • Wereldwijde zendingen en zendingen binnen Europa naar/vanuit landen die geen deel uitmaken van de EU zijn onderhevig aan douaneverplichtingen. Welke maatregelen moet u treffen en welke documenten zijn benodigd? Met de kennis en ervaring van onze specialisten van de Rotra douane-afdeling zijn we in staat oplossingen te bieden voor al uw douaneverplichtingen die aansluiten bij uw logistieke proces terwijl u zich richt op uw eigen corebusiness Rotra organiseert alle douaneformaliteiten voor uw luchtvracht | Rotra verzorgt alle douaneformaliteiten voor uw zeevrachtzendingen

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox