Koninklijke Rotra, wegtransport, zeevracht en luchtvracht

  • Wat is nodig voor het vervoer van gevaarlijke stoffen?
  • Transport van gevaarlijke goederen kan gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Gevaarlijke goederen kennen explosiegevaar, zijn giftig en/of zijn mogelijk schadelijk voor het milieu; betreffen bijv. enkelvoudige of samengestelde chemische stoffen in alle verschijningsvormen van gas tot vloeibaar en vaste stof. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden er regels voor de veiligheid. Het ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) is de Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Dit is de basis voor de Nederlandse regels. In het ADR staan veiligheidsvoorschriften voor de afzender, de geadresseerde, de belader, de verpakker, de vervoerder en de vuller. De vervoerder is verantwoordelijk voor het vervoeren, laden, lossen en tijdelijk afladen van gevaarlijke stoffen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert transporteurs van gevaarlijke stoffen. Daarbij geeft de ILT informatie en advies.

    Terug