AEO certificering voor douane verplichtingen

Rotra verzorgt uw intrastat wegtransportzending

Intrastat wordt gebruikt om aan Eurostat statistische gegevens te verstrekken betreffende het goederenverkeer tussen de lidstaten van de Europese Unie. Intrastat verplicht alle leveranciers en afnemers om per maand een apart intracommunautair handelsverslag bij het Statistische Bundesamt in Wiesbaden af te geven, op voorwaarde dat deze intracommunautaire leveringen een volume hebben bereikt, die boven de vrije hoeveelheden liggen.

De verslagperiode is in de kalendermaand waarin het intracommunautaire verkeer heeft plaatsgevonden. De wetgever geeft de mogelijkheid om de aangever door een derde te laten vertegenwoordigen. Als u zich hiervoor bij ons aanmeldt, dan verzamelen wij uw gegevens en rapporteren deze aan het Statistische Bundesamt.

De voordelen als Rotra uw intrastat verzorgt?  

  • Kostenbesparing
  • Hoge kwaliteit, zorgvuldigheid en neutraliteit
  • Tijdsbesparing