• Wat is (een) transport?
  • Transport is het verplaatsen (vervoeren) van personen of goederen van plek A naar plek B. In het geval van goederentransport kan het vervoer worden uitgevoerd met diverse vervoersmiddelen. Over land kan dit per bus, vrachtauto of trein. Over het water kan dit per binnenvaartschip of containerschip en door de lucht per vliegtuig. De keuze van het vervoerstype is afhankelijk van de grootte en verpakkingsvorm van de goederen, de bestemming en wanneer het transport op deze plek van bestemming moet zijn.

    Bedrijven die het transport organiseren voor opdrachtgevers (verladers) zijn transporteurs of expediteurs. Expediteurs zijn intermediairs die niet perse zelf zorgen voor het transport met eigen transportmiddelen maar transportopdrachten onderbrengen bij transportondernemingen, rederijen of luchtvaartmaatschappijen.

  • Wat is een transporteur?
  • Transporteurs leggen zich toe op het vervoer van de goederen. Hiertoe zijn transportvergunningen benodigd om actief te mogen zijn als transporteur. Zo is er voor transporteurs die internationaal actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg een Euro-vergunning een vereiste. Transportondernemingen die ook in landen buiten de EU rijden is een CEMT-vergunning een aanbeveling.

    Transporteurs en expediteurs maken bij de uitvoer van goederentransport ter ondersteuning steeds meer gebruik van een digitaal transportmanagementsysteem (TMS). In een TMS kan de voorbereiding en planning van routes worden vastgelegd en aangepast, de voortgang van een transport worden geraadpleegd en gecommuniceerd en kan er in de financiële en administratieve afhandeling van een transport worden voorzien. Uit het TMS wordt bovenal steeds meer relevante data gehaald om slimmer en efficiënter te kunnen werken en te kunnen voorzien in managementinformatie waarop een onderneming aangestuurd kan worden en succesvol kan blijven.

     

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox