• Wat is CBAM?
 • CBAM staat voor Carbon Border Adjustment Mechanism, oftewel emissie-uitstoot correctie aan Europese buitengrens. De CBAM-verordening is een nieuw instrument dat geïntroduceerd is door de Europese Commissie als onderdeel van het streven naar een duurzamere economie. CBAM ondersteunt de werking van het Europees emissiehandelssysteem (EU ETS).

 • Waarom het CBAM?
 • Het CBAM is ontworpen om bij de invoer van goederen in de EU de emissie-uitstoot te corrigeren die is gegenereerd tijdens de productie van deze goederen buiten de EU. Het doel ervan is om te helpen voorkomen dat Europese bedrijven hun productie verplaatsen naar landen met minder strenge CO2-regels en tegelijkertijd eerlijke concurrentie plaatsvindt tussen Europese bedrijven en bedrijven buiten de EU. Dit is nodig omdat veel Europese bedrijven te maken hebben met strenge regels over hun CO2-uitstoot en/of moeten betalen voor hun CO2-uitstoot.

 • Hoe werkt het CBAM?
 • Het CBAM is van toepassing op goederen in de categorieën: ijzer en staal, cement, meststoffen, aluminium, elektriciteit en waterstof. Iedereen die deze 'CBAM-goederen' met een waarde boven de € 150,- per zending importeert naar de Europese Unie is vanaf oktober 2023 verplicht te rapporteren hoeveel CO2 er is uitgestoten bij de productie van die goederen.

  CBAM wordt gefaseerd ingevoerd: van oktober 2023 tot en met december 2025 geldt voor het CBAM een overgangsperiode. In deze periode moet elk kwartaal gerapporteerd worden hoeveel CO2 er is uitgestoten bij de productie van de geïmporteerde CBAM-goederen. Verder gelden er nog geen verplichtingen. Deze overgangsperiode is bedoeld om ervaring op te doen en om te leren. Door kennis en ervaring op te doen kunnen alle betrokkenen zich goed voorbereiden op het CBAM vanaf 2026.

  CBAM vanaf 2026: vanaf 1 januari 2026 gelden er extra verplichtingen onder het CBAM. Vooraf geregistreerde importeurs moeten vanaf dit jaar een prijs gaan betalen voor de CO2 die is uitgestoten bij de productie van de geïmporteerde CBAM-goederen.

 • Hoe kan jij voldoen aan CBAM?
 • Bij Rotra zijn wij met onze inhouse douane afdeling gespecialiseerd in het begeleiden van onze klanten bij het voldoen aan de CBAM-regelgeving.

  • Goederenclassificatie: beoordelen van jouw goederenclassificatie om vast te stellen of/welk van jouw producten onder de CBAM regelgeving vallen.
  • Oorsprongdocumentatie: verifiëren van de oorsprong van jouw goederen om vast te kunnen stellen of deze onder de CBAM vallen.
  • CBAM-rapportage: Rotra heeft een rapportagesysteem ontwikkeld met alle CBAM-transacties die namens jouw bedrijf door Rotra zijn  uitgevoerd om eenvoudig en snel het CBAM register in te vullen. Deze ontvang je automatisch periodiek van ons waarbij jij de frequentie zelf bepaalt (maandelijks of ieder kwartaal).

   

  Voor meer informatie over CBAM of voor volledige begeleiding bij jouw CBAM rapportage neem direct vrijblijvend contact op met onze specialisten. 

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox