• Incoterm FAS
 • Incoterm FAS is uitsluitend te gebruiken voor goederen die over het water (zee of binnenwateren) vervoerd worden. Deze Incoterm is vooral geschikt voor bulkgoed en niet zozeer voor goederen in containers (gebruik in dat geval FCA). Als je als verkoper graag relatief weinig verplichtingen hebt, is FAS een geschikte Incoterm om te gebruiken.

 • Incoterm FAS betekenis
 • FAS staat voor ‘Free Alongside Ship’, oftewel: vrij langszij schip. Dit houdt in dat de verkoper van de goederen de goederen naar de afgesproken haven brengt en plaats op de kade naast het schip. Deze Incoterm wordt doorgaans alleen gebruikt bij bulk of -stukgoederen en niet bij containers. Dit is zo, omdat de goederen in containers niet vooraf gecontroleerd kunnen worden. Bij bulk- en stukgoederen kan dit wel. Daarbij is FAS een maritieme conditie, wat betekent dat er maar één vervoerder gebruikt mag worden voor het transporteren van de goederen.

 • FAS transport
 • De verkoper brengt de goederen naar de afgesproken haven van bestemming. Hier worden de goederen geleverd in de haven bij het schip waar ze door de koper ingeladen worden. Deze laadplaats kan direct naast het schip zijn, in de terminal van de haven of op een speciale laadplaats bij de haven. Dat verschilt per haven. De koper vervoert vervolgens zelf de goederen naar de uiteindelijke plaats van bestemming.

 • Incoterm FAS kosten
 • De kosten tot de goederen in de haven geleverd zijn, zijn voor de verkoper. Het transport naar de haven wordt dus betaald door de verkopende partij. FAS is geen geschikte Incoterm voor internationale betalingen. Dit komt doordat de verkoper hiervoor een transportdocument (zoals Bill of Lading) aan moet leveren, maar dit is niet mogelijk omdat je als verkoper niet verantwoordelijk bent voor het vervoeren over zee.

 • Verplichtingen verkoper bij FAS
 • Bij FAS heeft de verkoper relatief weinig verplichtingen. Hij moet ervoor zorgen dat de goederen op de afgesproken datum in de afgesproken haven beschikbaar zijn voor de koper. Van tevoren is er afgesproken op welke plek in de haven de goederen geleverd moeten worden. Het risico van schade of verlies van de goederen is tot het punt dat de goederen in de haven staan voor rekening van de verkoper. De verkoper is niet verplicht om een verzekering voor de goederen af te sluiten. Alle kosten die komen kijken bij het uitvoeren van de goederen betaalt de verkoper.

 • Verplichtingen koper bij FAS
 • Het risico van schade en verlies van de goederen gaat naar de koper vanaf het moment dat de goederen geleverd zijn in de afgesproken haven. Het is daarom van belang om in de overeenkomst aan te geven op welke plek de goederen geleverd moeten worden. Dit kan de kade naast het schip zijn, maar ook binnen in een terminal van de haven. De koper is vervolgens verantwoordelijk voor het laden van de goederen op het schip in de haven. De rest van de kosten voor het transport zijn ook voor rekening van de koper. Ook de koper is niet verplicht om een verzekering voor de goederen af te sluiten. Alle kosten die komen kijken bij het invoeren van de goederen betaalt de kopende partij.

 • Incoterm FAS vs. FOB
 • Incoterms FAS en FOB komen inhoudelijk sterk overeen. Beide zijn alleen geschikt voor het vervoeren van goederen over zee of binnenwateren. De verkoper is verantwoordelijk voor het vervoeren van de goederen naar de afgesproken haven. Het grote verschil tussen deze Incoterms is dat bij FAS de verkoper aan zijn verplichtingen heeft voldaan als hij de goederen langszij het schip op de kade geleverd heeft. Vanaf dat punt gaan de verantwoordelijkheden over op de koper. Bij FOB moet de verkoper de goederen ook nog in het schip laden. Pas als de goederen zijn ingeladen gaat het risico over van verkoper op koper.  

 • Zeevracht- of luchtvrachtzendingen met douaneverplichting?
 • Wereldwijde zendingen en zendingen binnen Europa naar/vanuit landen die geen deel uitmaken van de EU zijn onderhevig aan douaneverplichtingen. Welke maatregelen moet u treffen en welke documenten zijn benodigd? Met de kennis en ervaring van onze specialisten van de Rotra douane-afdeling zijn we in staat oplossingen te bieden voor al uw douaneverplichtingen die aansluiten bij uw logistieke proces terwijl u zich richt op uw eigen corebusiness Rotra organiseert alle douaneformaliteiten voor uw luchtvracht | Rotra verzorgt alle douaneformaliteiten voor uw zeevrachtzendingen

   

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox