• Wat is / zijn logistiek (processen)?
 • Logistiek is meer dan transport van A naar B alleen. Het is een verzamelterm voor alles wat komt kijken bij het organiseren, plannen en aansturen van de goederenstroom en bijbehorende administratieve stroom van A tot Z.

  Om logistieke processen te verbeteren en zo efficiënt mogelijk uit te voeren, wordt het gehele traject vanaf het moment waarop de grondstoffen worden ingekocht tot het moment waarop het eindproduct naar de consument gaat in kaart gebracht. Dit hele traject wordt ook wel de 'logistieke keten' of in het Engels 'supply chain' genoemd.

  Een korte definitie van logistiek is "de juiste dingen, op de juiste tijd, op de juiste plaats, in de juiste hoeveelheden tegen minimale kosten". Het gaat hierbij om het vinden van een evenwicht tussen vaak moeilijk verenigbare doelstellingen: enerzijds is kostenminimalisatie of een laag kapitaalgebruik gewenst, anderzijds wordt gestreefd naar maximalisatie van de klantenservice. Rotra is meer dan expediteur alleen. Met haar specialistische expertise treedt Rotra op als 4PL - Fourth Party Logistics Service Provider.

 • Waar staat EFTA voor?
 • De EFTA staat voor European Free Trade Organization, de Engelse benaming voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en betreft een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland.

  De EFTA beoogt free trade tussen de deelnemende landen te bevorderen en daarmee bredere doelstellingen te bewerkstelligen (duurzame groei, werkgelegenheid en hogere productiviteit). De EFTA wordt gezien als tegenhanger van de EU. De EFTA is echter geen douane-unie zoals de EU. Er is wel een samenwerkingsverband tussen de 4 lidstaten onderling, waarbij geen invoerrechten worden geheven, maar niet met niet-lidstaten. De 4 lidstaten voeren daarop hun eigen beleid waarin zelfstandige afspraken worden gemaakt met de EU.

  Aanvankelijk behoorden tevens Zweden, Oostenrijk, de UK, Denemarken en Portugal tot de EFTA. Echter zij verlieten de EFTA voor de EEG (nu EU). De EFTA zetelt in Geneve met het secretariaat in Brussel.

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox