• Wat is een UN-nummer?
  • Het UN nummer is een stofidentificatienummer dat een gevaarlijke stof identificeert tijdens het transport, conform voorschriften van de Verenigde Naties. Het UN nummer bestaat uit 4 cijfers. Dit wordt onder meer gebruikt in het ADR (interne link naar ADR), de Europese regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in het wegtransport. Volgens het ADR moeten gevaarlijke stoffen en goederen worden ingedeeld op basis van hun gevaar eigenschappen. De criteria voor het ADR indeling zijn gebaseerd op het Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals (GHS Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals ). Deze criteria worden behalve voor vervoer ook gebruikt voor productie, opslag en gebruik.

    Alle gevaarlijke goederen worden geïdentificeerd door een nummer bestaande uit 4 cijfers: het UN nummer (en een officiële internationaal erkende benaming). Uitsluitend de meest voorkomende stoffen hebben een eigen individueel UN nummer en officiële vervoersnaam (bijv. UN 1491 Kaliumperoxide). Aan overige gevaarlijke goederen wordt het UN nummer (en de officiële benaming) toegekend van een collectieve rubriek waartoe deze behoren. Deze eindigen (op een enkele uitzondering na) altijd op N.E.G. (‘niet elders genoemd’). Het UN nummer en de officiële vervoersnaam en eventueel de scheikundige of technische benaming moeten altijd vermeld worden op het vervoersdocument.

    Rotra heeft ADR-gecertificeerde chauffeurs en kan daarmee uw transporten van gevaarlijke goederen verzorgen.

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox