• Wat zijn gevaarsetiketten
  • Het is van belang dat risico’s en gevaren van stoffen en producten direct te identificeren zijn en personen die worden blootgesteld aan deze stoffen op de hoogte zijn van mogelijke gevaren voor zichzelf en de omgeving. Voor het transport van gevaarlijke stoffen en producten, ADR goederen, is het gebruik van gevaar etiketten verplicht.


    Op een gevaar etiket staat boven de streep het zogenaamde gevaar identificatienummer. Deze bestaat uit 2 of 3 cijfers, indien van toepassing voorafgegaan de door de letter X. Onder de streep staat het stofidentificatienummer, ofwel het UN-nummer. Deze bestaat uit 4 cijfers. Deze etiketten worden direct op de goederenverpakking bevestigd/geplakt.

    • Kemlerbord

    Een kemlerbord is een rechthoekig bord dat bevestigd wordt aan een vrachtwagen, trein of schip welke informatie geeft over de lading in het betreffende voertuig. Op dit bord staan zowel het gevaar identificatienummer als het stofidentificatienummer.
    Rotra beschikt over ADR gecertificeerde chauffeurs en heeft een ADR specialist op kantoor. Zij zijn opgeleid en bevoegd om transport van gevaarlijke stoffen en producten te verzorgen.

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox