• Wat betekent beladingsgraad?
 • De beladingsgraad geeft de mate van de belading van een transportvoertuig (vrachtwagen) weer. De beladingsgraad is de verhouding tussen de laadcapaciteit van een voertuig en de daadwerkelijke hoeveelheid goederen die worden vervoerd. De beladingsgraad wordt over het algemeen uitgedrukt in kilo’s of kubieke meters. Elk distributievoertuig heeft een maximaal toelaatbaar gewicht en maximaal laadvolume, uiteraard afhankelijk van het type voertuig. Indien dit maximale gewicht of laadvolume benaderd wordt, is er sprake van een hoge beladingsgraad. Zo hoog mogelijke pallets, een wagen met zoveel mogelijk pallets is een maximalisering van het volume. Zo hoog mogelijke pallets betekent een hoge beladingsgraad.

  Een hogere beladingsgraad leidt tot minder wagens op de weg. Minder wagens op de weg betekent een forse beperking van CO2 uitstoot, kosten en files.

  Een hoge beladingsgraad staat niet altijd gelijk aan een hoge opbrengst. Sommige goederen zijn vrij onpraktisch om te vervoeren, bijvoorbeeld door een zeer hoog gewicht. Hierdoor is de beladingsgraad hoog, maar door het geringe aantal goederen dat kan worden vervoerd is de opbrengst beperkt. Daardoor is het berekenen van de beladingsgraad niet altijd waardevol.

  Hoe verhogen we de beladingsgraad?

  • Samenwerking logistiek dienstverleners
  • Samenwerking verladers
  • Langere looptijd waardoor zendingen gecombineerd kunnen worden
  • Betere verpakking van goederen/zendingen zodat er beter gestapeld kan worden

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox