Wegen zeecontainers verplicht per juli 2016

Per juli 2016 moet het gewicht van een container dat per schip vervoerd zal worden, zijn vastgesteld alvorens de container aan boord van een schip geladen wordt. Dit kan door middel van het wegen van de container of middels berekening conform een gecertificeerde methodiek. De verlader is verplicht de rederij tijdig te informeren over het gewicht van de container. Containers waarvan het gewicht niet is bepaald, worden niet verscheept. De verplichting moet de veiligheid op zee vergroten.

De Nederlandse overheid is nu, in overleg met TLN en andere ketenpartners, bezig om de toegestane weeg- en berekenmethodiek vast te stellen, evenals toegestane marges. Het is de intentie om de certificering te baseren op reeds bestaande verplichtingen om het gewicht door te geven. Gedacht wordt aan AEO en ISO certificeringen.

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox