Tol vrachtverkeer Duitsland | aanpassing Maut

We moeten u hierbij informeren dat de Duitse overheid per 01 juli heeft besloten tot uitbreiding van het tolplichtige wegennet tot vrijwel alle Bundesstraßen. Daarnaast volgt per 01 januari 2019 een verhoging van de toltarieven. Dientengevolge stijgen de kosten fors.

Met deze aanpassing incasseert de Duitse schatkist tweederde meer aan tolinkomsten. Geen enkele categorie vrachtauto’s ontsnapt aan deze aanpassing. Het Europese samenwerkingsverband van groupagevervoerders Elvis noemt deze maatregel ‘bestaansbedreigend’ voor veel middelgrote en kleinere wegtransporteurs. In diverse gevallen maken vervoerders 5% tot 8% meer kosten.

Derhalve zien we ons genoodzaakt de Maut-tarieven per 01 juli conform aan te passen voor (groupage-)zendingen die we voor u mogen verzorgen naar/vanuit Duitsland en al het transitoverkeer door Duitsland. De aangepaste Maut-tabel wordt u op uw verzoek toegestuurd.

Volledigheidshalve benadrukken we dat Rotra geen enkele invloed heeft op deze overheidsmaatregel en danken we u bij voorbaat voor uw begrip. Bij eventuele vragen en/of opmerkingen staan onze collega’s van de afdeling Verkoop graag tot uw beschikking.

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox