news3

SQAS certificaat verlengd tot 2017 na succesvolle audit

Na een succesvol verlopen audit zijn we verheugd te kunnen meedelen dat de SQAS certificaten voor Rotra en Gillemot zijn verlengd tot 2017. SQAS is een internationale kwaliteitsnorm voor logistiek dienstverleners. Middels het Safety and Quality Assessment System wordt beoordeeld in welke mate een logistiek dienstverlener voldoet aan de eisen die worden gesteld met betrekking tot organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu. De norm SQAS is ontwikkeld door CEFIC (European Chemical Industry Council) teneinde te waarborgen dat transport en opslag van chemische goederen op een veilig en kwalitatief goede manier worden uitgevoerd.

 

 SQAS certificaat internationale kwaliteitsnorm logistiek dienstverleners

 

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox