Rotra werkt aan uitbreiding: Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg

Rotra en buurman Ubbink zijn het in beginsel met de overheden in de regio Doesburg/Doetinchem eens geworden over een plan om hun bedrijven op een ecologisch verantwoorde manier uit te breiden met 21ha oppervlak. Beide bedrijven willen hun vestigingen uitbreiden op een duurzame wijze, die recht doet aan natuur en milieu in de IJsselvallei, maar die ook bedrijfseconomisch haalbaar is. Er wordt op grond van de 'Letter of Intent' nu samen met de overheden gewerkt aan een voorkeursontwerp dat in maart volgend jaar klaar moet zijn. Daarna wordt een bestemmingsplan voorbereid, dat er over drie jaar moet liggen. Dan kunnen Ubbink en Rotra, beide snel groeiende bedrijven in de regio, met hun uitbreiding beginnen. Het gezamenlijke project krijgt de naam Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg.

Bron: NT

LEID

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox