rotra green footprint header co2 neutrale zendingen

Rotra 1e klimaatneutraal gecertificeerde expediteur na geslaagde audit

Rotra voert vanaf vandaag als eerste expediteur in Nederland en België het keurmerk 100% klimaatneutraal/klimaatneutraal gecertificeerd na een succesvolle certificeringsaudit afgenomen door onafhankelijk auditor Preferred by Nature.

Dit betekent dat Rotra voldoet aan de strikte criteria voor een klimaatneutrale organisatie volgens het certificeringsprogramma van internationaal adviesbureau voor duurzaamheid Climate Neutral Group. Hoe we dit doen? Door onze volledige CO2-voetafdruk te meten, verplicht te reduceren en de restuitstoot te compenseren.


Meten

In samenwerking met Climate Neutral Group (CNG) heeft Rotra de volledige CO2-uitstoot van alle vestigingen in de Benelux in kaart gebracht. Dit betreffen alle directe en indirecte emissies binnen het eigen domein (emissies scope 1 en 2 en woon-/werk en zakelijk verkeer uit scope 3).

Reduceren

Op basis van een analyse van deze footprint is een SMART reductieplan ontwikkeld die past bij de internationale klimaatverdragen en onze duurzaamheidsambities. Voor Rotra betekent dit halvering van de uitstoot in 2030 en volledig emissievrij in 2050.

Restuitstoot compenseren

In deze transitie naar emissievrij komt er echter nog steeds CO2 vrij. Dit kunnen we niet van vandaag op morgen verhelpen. Deze restuitstoot compenseren we volledig door te investeren in een VSC Nederlands biogas project: Methaanvergisting en energieopwekking in Nederland.

Melkkoeienmest wordt omgezet in elektriciteit, wat CO2 en methaan reductie oplevert en hierdoor bijdraagt aan het CO2-reductie, circulaire landbouw en de oplossing van het stikstofprobleem. Klimaatcompensatie wordt ondersteund door de Verenigde Naties en sluit aan bij de SDG goals gedefinieerd door de VN.

Certificering keurmerk door onafhankelijke auditor 

De footprint, reductiemaatregelen en de compensatie worden gecontroleerd door een onafhankelijke auditor. Die toetst voortaan elk jaar of Rotra haar reductiedoelstellingen haalt en nog steeds aan de klimaatneutraalstandaard van Climate Neutral Group voldoet. Zo wordt jaarlijks beoordeeld of Rotra het keurmerk klimaatneutraal gecertificeerd – erkend door ISEAL - mag blijven voeren en het certificaat mogen blijven behouden.

Ons volledige plan voor onze certificering klimaatneutraliteit staat beschreven in ons Climate Policy Document. Hierin hebben we onze footprint, ons SMART reductieplan, ons compensatieplan en de borging van het plan in ons kwaliteitsmanagementsysteem uiteengezet. Dit plan wordt opgenomen in het jaarverslag van de Rotra holding.

 

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox