news3 v4

De personele problemen in transport en logistiek worden de komende jaren alleen maar erger. Dat stelt Sectorinstituut Transport en Logistiek Nederland in een recente arbeidsmarktrapportage. Momenteel zijn er 147.174 werknemers in de transport en logistiek. ‘Prognoses laten zien dat de vraag naar arbeid in de sector naar verwachting harder stijgt dan het aanbod van personeel’, aldus het STL.

De organisatie verwacht dat vanaf 2021 het aanbod van personeel nauwelijks meer toeneemt, terwijl de vraag stevig doorgroeit. ‘Naast de economische groei in de sector liggen de oorzaken hiervoor in vergrijzing en een lagere instroom vanuit het onderwijs.’ Om de problemen het hoofd te bieden, zijn er diverse stimuleringsprogramma’s. Via deze projecten kwamen er in 2016/2017 zijn 2.638 extra vrachtwagenchauffeurs bij. Deze kwamen nog bovenop de reguliere BBL-instroom. Dit jaar staat de teller van de zij-instroom- en doorstroomprojecten al op 2.500 extra chauffeurs. ‘Dat zijn klinkende cijfers, waaruit blijkt dat het chauffeursvak voor veel mensen een aantrekkelijk beroep is.’

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox