Nieuw tolsysteem in Hongarije

Vanaf maandag 1 juli 2013 wordt een nieuw elektronisch tolsysteem geïntroduceerd in Hongarije. In totaal gaat het om 6513 kilometer snel- en hoofdwegen in Hongarije waar de tol wordt geheven. De tol is verplicht voor vrachtwagens met een gewicht boven 3,5 ton. Het tarief dat wordt belast is gebaseerd op het aantal afgelegde kilometers, het soort wegtype (snelweg of hoofdweg) en het categorie voertuig en milieuklasse.
Met de tolopbrengsten wil de Hongaarse regering het onderhoud, beheer en verbetering van de kwaliteit en veiligheid van het Hongaarse wegennet financieren. Het nieuwe systeem, HU-GO genaamd, voldoet aan de eisen van de Europese Unie en de richtlijnen van de Europese Elektronische Tolheffingsdienst (EETS). De Hongaarse regering heeft State Motorway Management (SMMC) aangewezen om de tol te innen.
We zijn helaas gedwongen deze kosten deels door te belasten voor alle zendingen die Hongarije als begin- of eindbestemming kennen of het land doorkruisen. Rotra fungeert hierbij uitsluitend als incasseur van deze belasting. Voor meer informatie en een tabel met de kosten voor de Hongaarse tol kunt u de afdeling Verkoop Rotra en Gillemot benaderen.
We danken u bij voorbaat voor uw begrip

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox