Logistieke samenwerking Aviko en CTD: verduurzaming activiteiten

Aviko en Container Terminal Doesburg zijn een logistieke samenwerking gestart v.w.b. het transport van containers voor zowel import als export. Met dit partnership en de verplaatsing van transport per truck naar transport per water zetten beide bedrijven, naast gezamenlijke groei, in op verduurzaming van transport. Per transport van 4 containers, verladen bij de Aviko vestiging in Steenderen, worden 2 vrachtwagenbewegingen naar Rotterdam geëlimineerd.

Met het koppelen van in- en uitgaande stromen wordt efficiency verder geoptimaliseerd. Een zelfde container wordt met deze planningsmethodiek en synergie van activiteiten voor zowel de import- als exportstroom ingezet. Met name een goede interne afstemming tussen productie en logistiek bleken bij Aviko van groot belang. De inzet van binnenvaart levert een jaarlijkse besparing op de CO2 footprint en ontlast de steeds drukker wordende wegen waardoor het bijdraagt aan het oplossen van het steeds groter wordende congestieprobleem. 

20171020 133143

 

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox