Koninklijke Rotra ontwikkelt natuurgebied in Fraterwaard

Rotra ontwikkelt natuurgebied ten gunste van amfibieën, zoogdieren en weide- en watervogels in Fraterwaard.

Tegelijk met de ontwikkeling van een Container Terminal bij haar vestiging in Doesburg voert Rotra werkzaamheden uit ter verbetering van de natuurwaarden in de omgeving. Rotra zal ruim 2 hectare landbouwgebied omzetten naar natuurgebied ten gunste van weide- en watervogels in de Fraterwaard en stimuleert daarmee de ontwikkeling van flora en fauna. Dit is Rotra overeengekomen met de eigenaar/beheerder van dit gebied, Stichting Twickel.

De werkzaamheden bestaan uit het baggeren van slib en het verflauwen van taluds in een restant van een voormalig rivierloop van de IJssel, vergroten van een bestaande poel en het verwijderen van slib in een watergang. Deze zijn gericht op het verbeteren van het leefgebied van onder andere amfibieën, kleine zoogdieren en weide- en watervogels. Zowel in het broedseizoen als in het voor- en najaar en in de winter zullen vele vogelsoorten gebruik kunnen maken van het gebied. Steltlopers, zoals de groenpootruiter en het witgatje kunnen tijdens hun trek naar het noorden of het zuiden hier hun reis onderbreken om de reserves weer aan te vullen. Watervogels, waaronder diverse eendensoorten kunnen hier in rust de winter doorbrengen.

Met het uitvoeren van de werkzaamheden, welke eind september afgerond zullen zijn ism Grontmij, draagt Rotra bij aan de ecologische diversiteit en uitbreiding van natuurlijke habitats in de omgeving.

 

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox