Kabinet stemt in met heffing voor binnen- en buitenlands vrachtverkeer

Het kabinet heeft ingestemd met de uitgangspunten voor de vrachtwagenheffing. De heffing, die op zijn vroegst in 2023 ingaat, houdt in dat zowel binnen- als buitenlands vrachtverkeer voor het gebruik van de weg moet betalen. De heffing geldt ook op lokale en regionale wegen.

Transport en Logistiek Nederland zegt in een reactie dat de opbrengst moet gaan naar het verduurzamen van transport. De inkomsten uit de heffing worden gebruikt voor verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s en voor innovatie en verduurzaming van het vrachtvervoer. De heffing gaat gelden voor binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens van meer dan 3500 kgs. Op enkele regionale en lokale wegen moeten vrachtwagens ook betalen om te voorkomen dat chauffeurs uitwijken. Op welke lokale en regionale wegen betaald moet worden, gaat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) overleggen met provincies, gemeenten en waterschappen.

Op wegen waar nu of in de toekomst tol moet worden betaald, gaat de heffing niet gelden. Uitgangspunt in de plannen zijn de Europese richtlijnen voor wegbeprijzing. Deze stellen dat de hoogte van de heffing afhankelijk is van de milieukenmerken van een vrachtwagen: hoe schoner, hoe minder er betaald hoeft te worden. De hoogte van het tarief moet nog worden vastgesteld.

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox