Indexering Maut-tarieven

Hierbij informeren we u dat de Duitse overheid, na uitbreiding van het tolplichtige wegennet per 01 juli jl., tevens heeft besloten tot een algehele verhoging van de toltarieven per 01 januari 2019. Dientengevolge stijgen de kosten fors. Met deze aanpassingen incasseert de Duitse schatkist tweederde meer aan tolinkomsten. Het Europese samenwerkingsverband van groupagevervoerders Elvis noemt deze maatregel ‘bestaansbedreigend’ voor veel middelgrote en kleinere wegtransporteurs.

Derhalve zien we ons genoodzaakt de Maut-tarieven per 01 januari conform deze verhoging van de toltarieven aan te passen voor zendingen die we voor u mogen verzorgen naar/vanuit Duitsland en al het transitoverkeer door Duitsland. Dit betreft, afhankelijk van de bestemming, een aanpassing van 2% tot 4%. De herziene Maut-tabel zal worden meegestuurd met uw tarieven voor 2019 of kan op uw verzoek worden toegezonden.

Volledigheidshalve moeten we benadrukken dat Rotra geen enkele invloed heeft op deze overheidsmaatregel en danken we u bij voorbaat voor uw begrip! 

Bij eventuele vragen en/of opmerkingen staan onze collega’s van de afdeling Verkoop graag tot uw beschikking.

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox