Entiteiten Rotra voldoen aan systeemcriteria ILT

De entiteiten Roelofsen Transport BV en Rotra Logistics Solutions BV voldoen aan de systeemcriteria van overheidsinstantie Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en vallen vanaf heden onder systeemtoezicht. Deze vorm is weggelegd voor slechts een selecte groep bedrijven.

Onlangs heeft ILT een audit uitgevoerd en heeft getoetst of de organisatie aan de gestelde systeemcriteria voldoet. De audit bestaat uit het bestuderen van relevante documenten, het houden van interviews en het uitvoeren van reality checks. De audit heeft geresulteerd in een positief eindoordeel. Zolang dit wederzijds vertrouwen aanwezig is, krijgt een onderneming met deze toezichtsvorm geen administratiecontroles en vinden eventuele objectinspecties plaats met een lage intensiteit. Het uitgangspunt is dat de onderneming zelf acties onderneemt op basis van eigen bedrijfssystemen/-processen. 

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox