Handhavingsconvenant Rotra: statement ILT

Naar aanleiding van de berichtgeving in de media omtrent Rotra op 14 en 15 oktober heeft er overleg plaatsgevonden met de ILT. In dat overleg heeft Rotra kenbaar gemaakt verbaasd te zijn geweest over de in de media gesuggereerde samenhang tussen de beschuldigingen door de FNV en het al dan niet verlengen van het convenant met ILT. Naar aanleiding van dit overleg heeft de ILT Rotra een statement gestuurd waar de directie graag naar verwijst om het in de media geschetste beeld te corrigeren.

Met het handhavingsconvenant minimaliseert de Inspectie het toezicht op de bedrijven met wie een convenant is afgesloten. Hierdoor kan de Inspectie een groter deel van haar aandacht richten op de risico’s bij minder presterende bedrijven. Er zijn slechts enkele bedrijven die voor een convenant in aanmerking zijn gekomen.  

Convenant ILT

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox