• Wat zijn Algemene Vervoerscondities (AVC) ?
  • De Algemene Vervoerscondities zijn de algemene voorwaarden die gebruikt worden voor goederenvervoer over de weg binnen Nederland. Voor goederenvervoer buiten Nederland is deze overeenkomst niet van toepassing. 

    In de AVC staan onder meer de omvang van de verplichtingen van de vervoerder en verlader en de voorwaarden voor het betalen van het transport. Verder staan bijzondere risico’s beschreven en wanneer een vervoerder aansprakelijk kan worden gesteld voor schade bij een vervoer en wanneer niet. De AVC moeten officieel van toepassing worden verklaard op de vervoersovereenkomst tussen klant en vervoerder. 

    Rotra hanteert de AVC condities aangevuld met de eigen Algemene Voorwaarden voor het organiseren van transport binnen Nederland voor haar klanten.

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox