Nieuws Koninklijke Rotra

Klaar voor Brexit? Download stappenplan ter voorbereiding

Wat zijn de gevolgen wanneer we uitgaan van het meest ingrijpende scenario: een harde brexit? In het slechtste geval valt het transport van en naar Engeland grotendeels stil door een tekort aan douaniers en een tekort aan CEMT-vergunningen. Vertraging in de logistieke keten lijkt in ieder geval onvermijdelijk, zo verwacht 60% van de Nederlandse douanedeclaranten. Meer bedrijven moeten immers een import- of exportaangifte doen na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Slechts 21% van de bedrijven vindt dat zij goed voorbereid zijn op de brexit.

Organisatie Evofenedex start pilots om werkzoekenden te matchen met bedrijven en op te leiden tot declarant. Onder meer oud-werknemers van banken en verzekeraars zouden in aanmerking komen. Ook als de declaranten straks in de rij staan om aan het werk te gaan, zijn we er echter nog niet. Het VK valt uit de cabotageregeling. Bij een harde brexit moeten de EU-regels voor vrachtverkeer plaatsmaken voor een ander vergunningensysteem. Naar het VK rijden onder licentie van vrij vrachtverkeer voor Europa kan dan niet meer. Het transportprotocol van de Conferentie van Europese Ministers van Transport uit 1953 treedt dan in werking (CEMT). 

Benjamin Kuijs, directeur van douaneplatform Sponc: ’De grootste bedreiging wordt niet veroorzaakt door de invoering van douaneprocedures maar door internationale transportverdragen’. Hij wijst daarbij op een secundair probleem: de geldigheid van rijbewijzen. Een deel van de chauffeurs die naar de UK rijden, doet dat met een Europees rijbewijs. Als de Britten de EU verlaten, dan is in principe een internationaal rijbewijs nodig. Door het Britse vertrek uit de Europese Unie komen 35.000 ondernemers voor het eerst in contact met de douane. Deze bedrijven hebben een EORI nummer nodig waarmee ze zich kunnen identificeren bij de douane. Na de brexit op 29 maart 2019 moeten bedrijven minimaal 8 extra documenten en andere douaneformaliteiten regelen, aldus de brancheverenigingen en de douane.

Download: Stappenplan ter voorbereiding op Brexit

De douanespecialisten van Rotra bereiden u graag voor op de mogelijke gevolgen voor u bij de verschillende mogelijke scenario’s van de brexit!

E: brexit@rotra.nl & brexit@rotra.be