Rotra Logistics Solutions

We zijn verheugd u te kunnen meedelen dat alle activiteiten welke tot op heden door onze werkmaatschappij Rotra Warehousing BV werden verzorgd per 01 oktober 2016 onder de naam Rotra Logistics Solutions BV zullen worden uitgevoerd. Met de uitbreiding van activiteiten en onze specialistische expertise introduceert Rotra hiermee een nieuwe productnaam die aansluit bij de dienstverlening. Met Rotra Logistics Solutions BV zijn we in staat onze klanten optimaal te bedienen en te voorzien in innovatieve en duurzame logistieke oplossingen. Rotra combineert als full service logistiek dienstverlener verschillende disciplines en treedt op als regisseur van uw logistieke keten. Deze aanpassing betreft uitsluitend een naamswijziging.

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox