news3 v3

Rotra compenseert CO2 uitstoot 6750 zendingen

Koninklijke Rotra heeft met haar product Rotra Green Footprint 903.157 kgs CO2 gecompenseerd in 2018! Dit betreft compensatie van vrijgekomen CO2 bij 6.750 zendingen die Rotra heeft mogen verzorgen voor haar Green Footprint klanten. Ter illustratie: de uitstoot van een (wereld)burger bedraagt 3,4 ton CO2 jaarlijks; één ton CO2 wordt gecompenseerd door (het planten van) 50 bomen die een jaar lang groeien.

Voor Rotra is verduurzaming van de logistieke keten een essentieel speerpunt in haar strategie. Rotra heeft de ambitie om voorloper te zijn in het streven naar een duurzame transportsector en anticipeert daarmee op de toekomst. Rotra’s brandstofvisie voorziet in een transitie van schoon, naar schoner naar uiteindelijk emissievrij.

In dit transitietraject naar emissievrij voorziet Rotra in het product Rotra Green Footprint. Met Rotra Green Footprint bieden we onze klanten en partners de mogelijkheid wereldwijde zendingen 100% klimaatneutraal te verschepen door uitstoot van CO2 te compenseren met investeringen in duurzame projecten. Dit gebeurt in samenwerking met de gecertificeerde organisatie Climate Neutral Group. Rotra is al haar klanten erkentelijk die een bijdrage hebben geleverd aan dit resultaat van 2018 en streeft ernaar deze stijging in 2019 een positief vervolg te geven.

Brandstofvisie Rotra: LNG als transitiebrandstof naar bio-LNG en emissievrij

LNG is de komende jaren speerpunt in Rotra’s duurzaamheids- én businessstrategie. Rotra heeft haar wagenpark onlangs uitgebreid naar 22 trucks op LNG welke worden ingezet voor nationale en internationale distributieactiviteiten. Daarbij heeft Rotra de beschikking over een eigen multimodaal LNG-vulstation bij onze vestiging in Doesburg. De inzet van trucks op LNG is de mogelijke aanzet tot transitie naar het fossielvrije bio-LNG. Toepassing van bio-LNG heeft positieve invloed op het emissieprofiel van de LNG-keten waarmee de CO2-prestaties van LNG verder verbeteren. Met de toepassing van bio-LNG kan een volgende flinke deuk worden geslagen in de emissies van de transportsector.

 

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox