Rotra compenseert 600.141 kgs CO2 in 2016

Rotra heeft met haar product Rotra Green Footprint 600.141 kgs CO2 gecompenseerd in 2016! Dit betreft compensatie van vrijgekomen CO2 bij 4.034 zendingen die Rotra heeft mogen verzorgen voor haar Green Footprint klanten.

Rotra streeft nadrukkelijk naar verduurzaming van haar dienstverlening. Met de ontwikkeling van voertuigen die voldoen aan de strengste milieunormen, trucks op LNG, het trainen van personeel en de aanleg van een eigen container terminal zet Rotra haar beleidsvisie om in concrete acties. Aangezien onze ambitie 100% klimaatneutraal transport is, pakt Rotra samen met haar klanten de restuitstoot aan. Met Rotra Green Footprint biedt Rotra haar klanten de mogelijkheid zendingen wereldwijd 100% CO2-neutraal af te halen en af te leveren. Dit doet Rotra in samenwerking met de Climate Neutral Group. Iedere afzonderlijke klant die haar zendingen klimaatneutraal heeft laten verzorgen door Rotra ontvangt aan het eind van het jaar een certificaat met vermeld het aantal kilogram CO2 gecompenseerd door betreffend bedrijf. Rotra is al haar klanten bijzonder erkentelijk die een bijdrage hebben geleverd aan dit resultaat en streeft ernaar deze substantiële stijging in 2017 een positief vervolg te geven.

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox