ILT sluit handhavingsconvenant met Rotra

Koninklijke Rotra behoort volgens Overheidsinstantie Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) tot de 17 best presterende transport- en logistieke bedrijven van Nederland. De ILT, onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, heeft een nieuw handhavingsconvenant gesloten met Koninklijke Rotra. In Nederland zijn ruim 13.000 bedrijven actief in het beroepsgoederenvervoer. Hiervan hebben momenteel 31 bedrijven, waarvan 17 transportbedrijven, de beschikking over een convenant. De overige 14 bedrijven zijn verladers als Coca-Cola en Heinz.

 

Met het convenant minimaliseert de Inspectie het toezicht op naleving van wet- en regelgeving. ILT sluit uitsluitend een convenant met een goed presterende bedrijven in de sector die middels een intensieve audit hebben aangetoond volledig te zijn ingericht op correcte toepassing van wet- en regelgeving. Hierdoor kan de Inspectie een groter deel van haar aandacht richten op de risico’s bij minder presterende bedrijven. Het aantal logistieke bedrijven met een convenant met de overheid is beperkt en slechts voorbehouden aan een selecte groep. Met deze overeenkomst toont Rotra aan haar eigen verantwoordelijkheid te nemen t.a.v. naleving van wet- en regelgeving, integriteit, veiligheid en duurzaamheid. Het convenant geldt voor allewegtransport- en crossdockactiviteiten binnen (de zusterbedrijven van) Rotra en is vijf jaar van kracht.

 

De reikwijdte van de audit is gericht op de wijze waarop een onderneming haar bedrijfssystemen, -processen en beheersingsmaatregelen heeft ingericht opdat deze leiden tot naleving van wet- en regelgeving t.a.v. de Arbeidstijdenbesluit, Wet wegvervoer goederen, Wet vervoer gevaarlijke stoffen en laad- en losactiviteiten. Daarbij onderzoekt ILT systemen en documenten en neemt het steekproeven op risicovolle processen. Bij dit intensieve traject van interne en externe audits zijn management, planners, expediteurs en chauffeurs betrokken. Rotra voldoet aan alle systeemcriteria van het ILT en is trots op de beoordeling. In een eerder stadium werd een Roemeens zusterbedrijf al positief beoordeeld door ILT; echter deze valt buiten het convenant.

 

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox