Noviteit in verduurzaming transport

Koninklijke Rotra heeft vrijdag 11 december een multimodaal LNG-vulstation op haar toekomstige Container Terminal in Doesburg geopend in bijzijn van EU-afgevaardigden uit Brussel. Het station wordt ingezet voor het afvullen van zowel binnenvaartschepen als vrachtauto’s en is daarmee de 1e in Europa; een noviteit. Met de ingebruikname van het station stimuleert Rotra de duurzame inzet van de multimodale vervoersketen met het gebruik van LNG als alternatieve, schone brandstof. Het innovatieve initiatief wordt ondersteund door de Europese Unie met een bijdrage uit haar TEN-T programma. Rotra gelooft in LNG als schone, stille en veilige brandstof voor de toekomst en beoogt met haar programma modal shift te stimuleren en verduurzaming van transport te bewerkstelligen.

 LNG

 

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox