Nieuwe voorwaarden Rotra Logistics Solutions BV

Per direct, januari 2017, zijn nieuwe voorwaarden van toepassing op de diensten van Rotra Logistics Solutions BV: de Logistieke Service Voorwaarden. Deze vervangen de Veemcondities. De voorwaarden zijn gedeponeerd door Fenex (Nederlandse Organisatie voor Organisatie en Logistiek) en TLN (Transport en Logistiek Nederland) ter griffie van de rechtbank te Rotterdam en staan gepubliceerd op onze website (Warehousing). Deze kunnen u op aanvraag uiteraard tevens worden toegezonden.

 

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox