ING tempert 2019 prognoses voor de logistieke sector

De sector transport en logistiek krijgt dit jaar gemiddeld 2% meer ladingvolume te verwerken. De omzet zal 3,5% stijgen. Zorgen zijn er over de marges in delen van deze sector. Dat schrijft het economisch bureau van ING in zijn jongste verwachtingen voor 2019. In vergelijking met vorige prognoses lijkt de bank iets behoudender te zijn. De sector mag nog steeds op een goed jaar rekenen, maar het laat de ‘groeipiek’ van 2018 achter zich.

  • Sterke groeiers

Voor de hele sector rekent ING op een groei van 3%. De volumes zullen 2% toenemen en de omzet gaat 3,5% omhoog. Vorig jaar was er nog een volumegroei van 3%, bij een stijging van de omzet van 5%. Sterke groeiers blijven het wegvervoer, de logistieke dienstverlening en het pakket- en koeriersvervoer. Het wegvervoer kampt met een personeelstekort dat in vergelijking met 2018 eerder nog lijkt toe te nemen. De vraag is voor deze bedrijfstak of ze de te verwachten kostenstijging van 5% volledig aan de opdrachtgevers zal kunnen doorberekenen. De loonkosten, die ongeveer de helft van alle kosten vormen, gaan fors omhoog door de nieuwe cao die voor het wegvervoer is afgesloten. De schaarste aan chauffeurs jaagt de kosten eveneens op.

  • Omzetgroei

In het wegtransport stegen de volumes vorig jaar 3,5%; dit jaar wordt dat 2,5%. De omzet nam in 2018 met 6,5% toe; de omzetgroei blijft dit jaar tot 4,5% beperkt. De bank ziet dus, gelet op de stevige loonkostenstijging, verdere druk op de marges. De rentabiliteit is in een deel van het wegvervoer toch al niet om naar huis te schrijven. Eind vorig jaar meldde 73% van de bedrijven winstgevend te zijn. Er zijn grote verschillen: één op de vijf bedrijven behaalde een rendement van meer dan 3%, maar de meeste bedrijven bleven daar ruim onder of moesten, ondanks de in het algemeen gunstige gang van zaken, met verlies genoegen nemen.

Volgens de ING-economen slaagt het wegvervoer er nog steeds in een mouw te passen aan het chauffeurstekort. Veel nieuw in dienst tredende chauffeurs worden bijvoorbeeld meteen in een hogere loonschaal ingedeeld. Verder worden nog altijd meer zelfstandigen zonder personeel aangetrokken en wordt meer gebruik gemaakt van buitenlandse chauffeurs, niet alleen in grensoverschrijdend vervoer, maar ook in binnenlandse cabotage.

  • Chauffeurstekort

Volgens ING-sectoreconoom Rico Luman is het chauffeurstekort ‘nog geen belemmering voor groei’. Uiteraard trachten bedrijven, net als in andere delen van de sector, het personeel efficiënter in te zetten en in samenwerking met andere bedrijven beter gebruik te maken van data over de actuele ontwikkeling van vraag en aanbod in de markt, die bijvoorbeeld worden aangeleverd door vrachtuitwisseling-platforms.

Wegvervoerders zien dit jaar de groei van het transport voor de bouwnijverheid afzwakken. Dat geldt ook voor transporten voor de detailhandel en de horeca. Maar bij deze klanten is nog steeds sprake van een gezonde toename van de ladingvolumes. De grootste zorgen zitten dus aan de kostenkant, want behalve de loonkosten gaan ook de kosten van files omhoog en, in het internationale wegvervoer, die van de Duitse tol en het Eurovignet.

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox