even geen brexit uitstel uittreding compressed

Even geen brexit: opnieuw uitstel uittreding

Even geen brexit. Een chaotische uittreding van de UK uit de EU is in elk geval de komende maanden niet te verwachten. Voor het vrije verkeer van personen en goederen van en naar de Britse eilanden verandert er voorlopig niets. Datum voor uittreding is uitgesteld tot begin 2020.

Ondanks de afgenomen urgentie willen we het belang van een goede voorbereiding (blijven) benadrukken. Bent u geheel voorbereid? Dan kunt u hier stoppen met lezen. Wilt u graag aan de hand van een korte checklist zeker stellen dat u ook voor 31 oktober brexit-proof bent? Check hiernavolgend:
  • Heb ik de beschikking over een EORI nummer?
  • Ben ik me bewust van de leveringsconditie(s) van mijn zendingen naar/vanuit de UK? Deze is bepalend voor mijn verantwoordelijkheden bij verzendingen naar/vanuit de UK
  • Ken ik de HS code(s) van mijn product(en)? A.d.h.v. de HS code worden eventuele invoerrechten bepaald
  • Is verlegging art.23 aangevraagd? Deze voorziet in verlegging van de omzetbelasting bij invoer
  • Heb ik het Rex systeem in gebruik? Rex is een verklaring van oorsprong op de factuur (“geregistreerd exporteur”) hetgeen kan leiden tot mogelijke verlaging van de invoerrechten
  • Ben ik TSP geregistreerd? TSP voorziet in borgstelling bij de Britse douane: invoer op rekening en betaling achteraf bij de douane in de UK.
  • Kan ik een handelsfactuur genereren met statistieknummer en kan ik een paklijst genereren?
  • Heb ik een agent in de UK die de import en/of export aangifte doet?

 

Volledigheidshalve hebben we voor uw gemak bijgaande checklist t.b.v. het opstellen van een exportdocument welke gebruikt moet voor zendingen buiten de EU.

Download Checklist

Voor verder brexit-support of toekomstige aangiftes zijn we u vanzelfsprekend graag van dienst met onze douane-specialisten: brexit@rotra.nl & brexit@rotra.be

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox