hero actieel

Start aanleg loskade Doesburg

Koninklijke Rotra start met de aanleg van een eigen loskade bij haar vestiging in Doesburg. Als gevolg van de ontwikkeling van Maasvlakte 2 en de daarmee toenemende binnenvaartoverslag versterkt Rotra’s initiatief de regio als voornaam logistiek knooppunt tussen Rotterdam/Antwerpen en een straal van 30-40km rondom Doesburg. En versterkt daarmee tevens de verbinding vanuit Gelderland met het achterland in Duitsland en de rest van Europa.

De eigen kade dient de economie en werkgelegenheid in de regio en het geeft bedrijven in de regio de kans goederen groener en kostenefficiënter te vervoeren.Bovenal vormt de loswal een milieuvriendelijk alternatief voor het steeds meer vastlopende containervervoer over de weg.Afhankelijk van het type schip dat bij Rotra afmeert, kan gesteld worden dat er tussen 30 en 97 vrachtwagens vervangen worden door één binnenvaartschip. Dit betekent een reductie tot ongeveer 194 vrachtwagenbewegingen per week.

De aanbesteding voor de aanleg bevindt zich inmiddels in een afrondende fase waaruit de gunning zal volgen. De geselecteerde aannemer wordt geacht voorjaar 2014 te starten met de activiteiten. Voordien zijn geen werkzaamheden toegestaan in verband met de

De aanbesteding voor de aanleg bevindt zich inmiddels in een afrondende fase waaruit de gunning zal volgen.

"De geselecteerde aannemer wordt geacht voorjaar 2014 te starten met de activiteiten. Voordien zijn geen werkzaamheden toegestaan in verband met de waterstand in de winterperiode."

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox