Commissaris van de Koning opent Container Terminal

Commissaris van de Koning van de Provincie Gelderland dhr. Clemens Cornielje heeft vandaag, vrijdag 15 april, Container Terminal Doesburg officieel geopend. 

Met een eigen terminal zet Rotra in op duurzamer en kostenefficiënter transport voor verladers door de verplaatsing van transport per truck naar transport per binnenwater (modal shift). Productiebedrijven in de regio kunnen hierdoor competitief blijven produceren. Daarbij versterkt Container Terminal Doesburg de regio als voornaam logistieke hotspot en daarmee de verbinding vanuit Gelderland met het achterland in Duitsland en de rest van Europa.  

Alvorens de eerste containerschepen in Doesburg zullen aanmeren zullen er laatste baggerwerkzaamheden plaatsvinden ter verbreding van de invaart en gereed maken voor klasse 5a schepen. Deze worden spoedig uitgevoerd onder regie van Rijkswaterstaat. Rotra verwacht jaarlijks tot 10.000 containers op haar Container Terminal af te handelen.

Rotra heeft haar binnenvaartterminal voorzien van een multimodaal LNG-vulstation. LNG is de afkorting voor Liquefied Natural Gas. Het station wordt ingezet voor het afvullen van zowel binnenvaartschepen als vrachtauto’s en is daarmee de 1e in Europa; een noviteit. 

Opening Container Terminal

 

 

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox