Aanpassing Nederlandse Expeditievoorwaarden per 01-mei

Het FENEX bestuur heeft besloten tot wijziging van de Nederlandse Expeditievoorwaarden per 01-mei 2018.

Deze voorwaarden betreffen alle aanbiedingen, overeenkomsten, rechts- en feitelijke handelingen met betrekking tot de te verrichten diensten door de expediteur, voor zover deze niet zijn onderworpen aan dwingend recht. De laatste wijziging van de Expeditievoorwaarden dateert van 1-juli 2004. Deze voorwaarden voldoen over het algemeen goed en geven duidelijk de rechten en plichten van de expediteur en zijn opdrachtgever weer.

Niettemin moet, mede n.a.v. ontwikkelingen in de rechtspraak en wetgeving, een aantal verduidelijkingen in de voorwaarden worden aangebracht. Er is een artikel met definities opgenomen, tussenkopjes zijn gewijzigd, bewoording is aangepast, artikelen zijn samengevoegd en aan sommige is toegevoegd dat er overleg moet worden gevoerd met de opdrachtgever. Voor de nieuwe Nederlandse Expeditievoorwaarden verwijzen we u graag naar de voorwaarden op rotra.eu

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox