Aanleg container terminal gestart

Rotra is gestart met de aanleg van de container terminal bij haar vestiging in Doesburg. Aannemer GMB is begonnen met graafwerkzaamheden en het plaatsen van een (tijdelijke) damwand. Naar verwachting zal de terminal in de loop van 2015 operationeel zijn. Rotra verwacht jaarlijks 10.000 TEU af te kunnen handelen op haar kade. Met de ontwikkeling van een eigen kade worden tevens de economie en werkgelegenheid in de regio gediend en geeft het bedrijven de kans groener en efficiënter te vervoeren. Bovenal vormt de terminal een milieuvriendelijk alternatief voor het steeds meer vastlopende containervervoer over de weg. Afhankelijk van het type schip dat bij Rotra afmeert, kan worden gesteld dat er tussen 30 en 97 vrachtwagens worden vervangen door één binnenvaartschip. Als gevolg van de ontwikkeling van Maasvlakte 2 en de daarmee toenemende binnenvaartoverslag versterkt Rotra’s initiatief de regio als voornaam logistiek knooppunt tussen Rotterdam/Antwerpen en een straal van 30-40km rondom Doesburg. Hiermee versterkt het tevens de verbinding vanuit Gelderland met het achterland in Duitsland en de rest van Europa.

Duurzaam transport container binnenvaart

Directie Koninklijke Rotra (links Gerard Roelofsen, in het midden Harm Roelofsen en rechts Machiel Roelofsen)

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox