Koninklijke Rotra, wegtransport, zeevracht en luchtvracht

DOUANE

Douane-entrepot

Rotra is in het bezit van een eigen douane-entrepot. Dit geeft u de mogelijkheid uw douanegoederen door te voeren of op te slaan voor lange of korte termijn. Een groot gedeelte van het Rotra terrein, inclusief de container terminal, is aangemerkt als douane-entrepot. Desgewenst kunnen wij dus ook uw complete containers eenvoudig doorvoeren en/of opslaan. Uiteraard kunnen wij uw goederen ook conform afspraak bij uw klanten afleveren. 

Verzorgen Intrastat-aangifte 

Het Intratstat-systeem is een systeem dat wordt gebruikt om aan Eurostat statistische gegevens te verstrekken betreffende het goederenverkeer tussen de lidstaten van de Europese Unie. De opgave dient te geschieden aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor het Intratstat-stelsel moet u tijdig uw gegevens aan het CBS leveren over invoer uit EU-lidstaten (ICV of IntraCommunautaire Verwerving) en/of uw uitvoer naar EU-lidstaten (ICL of IntraCommunautaire Levering). De wetgever geeft de mogelijkheid om de aangever door een derde te laten vertegenwoordigen. Als u zich hiervoor bij Rotra aanmeldt, dan verzamelen wij uw gegevens en rapporteren dit aan de desbetreffende instanties. 

Beperkt Fiscaal Vertegenwoordiger

Rotra beschikt over de benodigde vergunning voor Beperkte Fiscale Vertegenwoordiging, hierdoor kunnen wij de verplichting overnemen voor de BTW die de buitenlandse ondernemer moet afdragen aan de Nederlandse fiscus. Zo kunnen de goederen zonder problemen naar het land van de ondernemer worden getransporteerd. 

Douanedocumentatie

 • Certificaat van Oorsprong (CvO): bewijst waar een product gemaakt is.
 • EUR.1 en EUR-MED: De Europese Unie heeft met een aantal landen en groepen van landen handelsakkoorden afgesloten. Hierdoor kan er bij wederzijdse invoer van goederen mogelijk korting of vrijstelling op invoerrechten worden verleend.

Inklaring

Als u goederen in de Europese Unie wilt invoeren dan moet u deze goederen 'inklaren'. Dit betekent dat er over de geïmporteerde goederen invoerrechten en heffingen betaald moet worden. Inklaring gebeurd op basis van de EORI-code en het BTW-nummer (unieke Europese code van het importerende bedrijf). Tevens moet het statistiek nummer (TARIC-code) van het geïmporteerde product bekend zijn. Onze douaneafdeling kan assisteren bij het bepalen van de juiste goederencode. 

 • Invoerrechten: De EU hanteert een invoerrecht percentage welke gekoppeld is aan een artikel of een bijzonder tarief (anti-dump). Rotra kan op basis van een goederencode, of een specifieke artikel omschrijving, het invoerrecht percentage voor u bepalen.
 • Preferentieel document: Rotra kan een preferentieel document voor u opmaken welke u kunt gebruiken bij handel tussen EU-landen en niet EU-landen. De EU vormt een douane-unie, waardoor u goederen met een herkomst uit niet EU-landen zonder invoerrechten, of een verlaagd invoerrecht percentage, kunt invoeren.  

Uw voordelen

 • Als u op werkdagen voor 15.00 een verzoek stuurt voor opmaak van een douanedocument, kunnen wij dit dezelfde dag nog voor u regelen.
 • Rotra is aangesloten op het AGS Invoer, Uitvoer en Opslag douanesysteem. Hierdoor kunnen we op elke Nederlandse douanepost aangiftes verzorgen.
 • Wij verzorgen desgewenst ook uw Belgische aangiftes.
 • We kunnen goederen, maar ook complete containers, tijdelijk opslaan omdat we beschikken over een douane-entrepot.
 • Rotra kan de Intrastat-aangifte voor u verzorgen. We verzamelen de gegevens en rapporteren dit aan de desbetreffende instanties.
 • Rotra kan de verantwoordelijkheid overnemen voor de BTW die de buitenlandse importeur moet betalen, ofwel Beperkt Fiscale Vertegenwoordiging
 • Rotra kan de veterinaire documenten voor klanten verzorgen, deze aanvraag verloopt via de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit - keuringsdienst). Het veterinair certificaat is een verklaring dat de zending aan de gezondheidseisen van het land van bestemming voldoet.
 • KvK: dankzij een EDI-verbinding met de KvK is Rotra in staat zeer snel te schakelen met de Kamer van Koophandel in alle voorkomende gevallen. 
Terug