• Wat is nodig voor het vervoer van gevaarlijke stoffen?
  • Transport van gevaarlijke goederen kan gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Gevaarlijke goederen kennen explosiegevaar, zijn giftig en/of zijn mogelijk schadelijk voor het milieu; betreffen bijv. enkelvoudige of samengestelde chemische stoffen in alle verschijningsvormen van gas tot vloeibaar en vaste stof. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden er regels voor de veiligheid. Het ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) is de Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Dit is de basis voor de Nederlandse regels. In het ADR staan veiligheidsvoorschriften voor de afzender, de geadresseerde, de belader, de verpakker, de vervoerder en de vuller. De vervoerder is verantwoordelijk voor het vervoeren, laden, lossen en tijdelijk afladen van gevaarlijke stoffen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert transporteurs van gevaarlijke stoffen. Daarbij geeft de ILT informatie en advies.

  • ADR zendingen bij Koninklijke Rotra
  • Rotra beschikt over ADR gecertificeerde chauffeurs en een ADR specialist op kantoor. Daarbij beschikt Rotra over een handhavingsconvenant met overheidsinstantie ILT. Met het convenant minimaliseert de toezicht op naleving van wet- en regelgeving. De ILT sluit uitsluitend een convenant met goed presterende bedrijven in de sector die hebben aangetoond volledig te zijn ingericht op correcte toepassing van wet- en regelgeving. Hierdoor kan de Inspectie een groter deel van haar aandacht richten op de risico’s bij minder presterende bedrijven. Het aantal logistieke bedrijven met een convenant met de overheid is beperkt en slechts voorbehouden aan een selecte groep.

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox