• Wat wordt er bedoeld met synchromodaliteit?
 • Synchromodaliteit is het optimaal benutten van de verschillende modaliteiten in een geïntegreerde vervoersoplossing. Synchromodaliteit is multimodaal vervoer waarbij de modaliteiten flexibel en duurzaam naast elkaar worden ingezet en de inzet afhangt van beschikbaarheid en de eisen die worden gesteld aan de lading en levering. Deze werkwijze waarborgt een flexibele, duurzame en accurate logistieke oplossing met een optimale benutting van capaciteit. De uitvoering staat onder regie van een logistiek dienstverlener.

  Synchomodaliteit wordt wel gezien als uitbreiding op intermodaal goederenvervoer. De overeenkomst is dat de goederen in alle modaliteiten in één gestandaardiseerde laadeenheid wordt vervoerd. Synchromodaliteit voegt hieraan toe dat de keuze voor modaliteit en route per transportopdracht wordt bepaald en de mogelijkheid van het real-time wisselen van modaliteit in geval de geplande modaliteit vertraging ondervindt. 

  De voordelen van synchromodaliteit zijn talrijk:

  • Betrouwbaarheid - vertraging bij de ene modaliteit kan opgevangen worden door te wisselen naar een andere modaliteit.
  • Verkorten van lead times - door het bundelen van goederen van verschillende klanten is de volledige capaciteit van een trein of binnenvaartschip sneller gevuld.
  • Optimaliseren van de bezettingsgraad als gevolg van bundeling van goederenstromen door de logistiek dienstverlener.
  • Duurzamer transport - milieu-effectieve keuzes worden door synchromodaliteit gestimuleerd.
  • Kostenreductie - als gevolg van het verhogen van de bezettingsgraad.

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox