• Wat is Maut?
  • Maut is een belasting welke geheven wordt voor al het zware vrachtverkeer dat voor het transporteren van een zending gebruik maakt van snelwegen in betreffend land waar deze belasting/tolheffing van toepassing is. Landen waar momenteel Maut geheven wordt, zijn o.m. Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Bulgarije, Hongarije en meer.   

    De hoogte van deze belasting is afhankelijk van het aantal assen van de vrachtwagencombinatie en de Euronorm. Hoe hoger de Euronorm en hoe schoner de vrachtwagen, hoe lager het tarief.

    Het te betalen tarief wordt vastgesteld en geregistreerd aan de hand van een kastje dat geïnstalleerd is in de vrachtwagen. Aan de hand van het aantal kilometers dat wordt afgelegd over de snelwegen (vanaf de grens in betreffend land) wordt de te betalen heffing berekend en belast.

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox