• Wat is een Eurovergunning?
 • Een Eurovergunning is een verplichte ondernemersvergunning voor transportbedrijven die actief zijn in het goederenvervoer over de weg. De vergunning staat bedrijven toe om tegen betaling goederen te vervoeren binnen de Europese Unie met voertuigen die beschikken over een laadvermogen van 500kgs of meer. Voor vervoer buiten de EU zijn andere vergunningen benodigd (zoals de CEMT vergunning). Vergunningen worden verstrekt door het NIWO (Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie). De NIWO is vergunningverlener in Nederland voor het wegtransport. Een vergunning is 5 jaar van kracht zijn en kan na die 5 jaar worden verlengd.

  Om voor een Eurovergunning in aanmerking te komen moet voldaan worden aan diverse voorwaarden:

  • Het transportbedrijf moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en (vanzelfsprekend) over 1 of meerdere eigen voertuigen beschikken. 
  • De kredietwaardigheid moet voldoende zijn, deze wordt getoetst alvorens een vergunning verstrekt wordt. Een bedrijf is kredietwaardig op het moment dat er beschikking is over voldoende financiële middelen voor een correcte start en voorzetting van de onderneming. 
  • Daarbij wordt de vakbekwaamheid gecontroleerd. Het bedrijf, in het bijzonder de inzet en planning van de voertuigen, dient te worden aangestuurd door een transportmanager die beschikt over de benodigde diploma’s. 
  • Tenslotte moet betrouwbaarheid van de onderneming worden aangetoond middels de VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag). Deze wordt verleend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De VOG mag maximaal 2 maanden oud zijn ten tijde van het indienen van de aanvraag.

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox