• Wat betekent cabotagevervoer?
  • Cabotagevervoer is het vervoer van goederen waarbij zowel de laad- als de losplaats zich in hetzelfde land bevindt, doch uitgevoerd door een bedrijf uit een ander land. Ofwel binnenlands vervoer verricht door een transportmiddel dat in een ander land geregistreerd staat. Bij cabotage-vervoer door Nederlandse vervoermiddelen liggen de plaats van lading en van lossing in één ander land, m.a.w. land van lading is land van lossing. Oorspronkelijk betrof het alleen de scheepvaart, maar heeft nu tevens betrekking op andere modaliteiten.

    Voordelen van cabotage zijn o.m. toename efficiëntie en het milieu. Door de legalisering van cabotage zijn transporteurs in staat routings te optimaliseren zodat het aantal lege kilometers kan worden geminimaliseerd. Terwijl verladers kunnen kiezen uit meer dienstverleners. Mogelijk nadeel is onevenwichtige concurrentie. 

    Cabotagevervoer is onderworpen aan strenge regelgeving en is vaak onderwerp van discussie. Enkele Europese landen zijn voor vrij verkeer van diensten, terwijl andere juist pleiten voor cabotageverbod tbv bescherming van de eigen markt (‘protectionisme’).

    Het aantal toegestane cabotageritten is gelimiteerd en moet binnen een beperkte tijdsspanne uitgevoerd worden met daarnaast een cooling-off periode. Hiermee moet worden voorkomen dat een voertuig snel even de grens over gaat om vervolgens weer enkele cabotageritten uit te voeren.

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox