• Wat wordt verstaan onder ketenregie?
 • Ketenregie staat voor besturing en het beheer van de logistieke keten. De verantwoordelijk hiervan ligt doorgaans bij de ketenregisseur. Ketenregie omvat alle activiteiten die horen bij het beheren van de hele keten. Van grondstof tot eindproduct.

  In essentie bestaat de ketenregie uit het zo efficiënt en effectief mogelijk inrichtingen van de logistieke keten. De kosten voor de transport tussen de verschillende schakels (ketens) worden zo laag mogelijk gehouden, maar dit gaat niet ten koste van de kwaliteit. Het contact en de wensen van de klant blijven een belangrijk onderdeel.

  Ketenregie wordt ook wel verward met ketenmanagement. Ondanks de overlap, zijn het wel verschillende begrippen. Bij ketenregie wordt voornamelijk gekeken naar het beheer van de keten. Bij ketenmanagement houdt men zich vooral bezig met de afstemming tussen de schakels binnen de keten. De ketenregie wordt uitgevoerd door een ketenregisseur. Dit zijn voornamelijk professionele transportbedrijven.

 • Wat is een ketenregisseur?
 • De ketenregisseur kan een persoon, instelling of bedrijf zijn die de leiding neemt bij een zogeheten transportketen. Belangrijkste daarbij is de verschillende schakels (ketens) zo efficiënt en effectief mogelijk op elkaar af te stemmen. Bij een juiste afstemming in de logistieke keten kunnen goederen zo efficiënt mogelijk verplaatsen tussen de schakels. Het is aan de ketenregisseur om te zorgen voor een zo efficiënt mogelijk proces tegen de laagste kosten waarbij kwaliteit blijft gewaarborgd.

  Het hebben van een ketenregisseur komt niet alleen binnen de transport voor. Binnen alle sectoren en branches, waarbij goederen tussen schakels verplaatsen, kunnen en worden ketenregisseurs ingeschakeld. Deze omschrijving richt zich echter op de ketenregisseur binnen de logistiek. 

  Wie de regie op zich neemt, is afhankelijk van het type transport. Het is wel gebruikelijk om een professioneel transportbedrijf als ketenregisseur te laten optreden. Indien het transportbedrijf zelf de goederen laat vervoeren, dan kan het zelf de ketenregie beheren.

  Rotra, opgericht in 1909, heeft meer dan 100 jaar ervaring binnen de facetten van de logistiek. Met ruim een eeuw ervaring en accuraat partnernetwerk kan Rotra voor u optreden als professionele ketenregisseur met een compleet portfolio/dienstenpakket. Informeer nu naar de mogelijkheden.

 • Wat is ketenintegratie?
 • Ketenintegratie is de samenwerking binnen en tussen de opeenvolgende schakels binnen een organisatie- of bedrijfskolom, van leverancier tot aan klant. Alle organisaties en afdelingen in de keten die achtereenvolgens een rol spelen in het productie- of dienstverleningsproces werken op die manier met elkaar samen. Binnen transport en logistiek betekent dit het zodanig afstemmen van de logistieke activiteiten tussen en binnen afzonderlijke logistieke schakels opdat de logistieke processen efficiënt kunnen worden aangestuurd.  

  Als gevolg van ketenintegratie- en samenwerking kunnen processen effectief worden ingericht en competenties van leveranciers optimaal worden ingezet waardoor kwaliteit verbetert en kosten worden geminimaliseerd. Hierbij is de rol van en de afstemming tussen de ketenpartners essentieel. Succes van een keten is immers afhankelijk van de bijdrage van de partners in de keten. De keten wordt veelal centraal aangestuurd door een ketenregisseur: supply chain management.

  Met de backing van de totale organisatie en haar geselecteerde partners is Rotra uitstekend in staat om u integraal te voorzien in Supply Chain Management. We verzorgen als ketenregisseur de totale supply chain van A tot Z: van de wereldwijde import en opslag van uw producten t/m assemblage, voorraadcontrole, order & vendor management en de wereldwijde distributie. Alles via één aanspreekpunt/accountmanager.

 • Wat is Vendor Management?
 • Vendor Management betreft het beheer en management van inkoop, leveranciers en/of inhuur van externe partijen. Hierbij ondersteunt een Vendor Management Systeem het totale proces van registratie van potentiële leveranciers tot selectie, contractmanagement, verrichte werkzaamheden, facturatie en rapportages. Vendor Management heeft als doel de beste leveranciersprestaties tegen de beste voorwaarden te bewerkstelligen. Dit betreft een continu proces waarbij leverancier met afnemer afspraken maakt over prestaties en deze waar nodig evalueren en bijsturen.

  Vendor rating is een manier om prestaties van leveranciers te meten op basis van vooraf afgesproken KPI’s.

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox