Keteninegratie

Samenwerken zorgt vaak voor het beste resultaat. Wanneer er verschillende partijen in een keten zitten is het soms moeilijk om allemaal als winnaar uit de strijd te komen. Door middel van ketenintegratie zorgt u ervoor dat iedereen in de gehele keten baat heeft bij de samenwerking. Ook in de logistiek wordt gebruik gemaakt van ketenintegratie.

  • Wat is ketenintegratie?
  • Ketenintegratie  is een samenwerkingsvorm tussen opeenvolgende schakels binnen een organisatie of bedrijfskolom die erop is gericht voordelen te behalen voor de verschillende partners binnen de keten. Ketenintegratie (of Supply Chain Management) kunt u zien als een vorm van samenwerken maar is toch nog een stapje extra dan alleen het samenwerken. Ketenintegratie richt zich erop om voordelen zoals kwaliteit, geld en tijd te behalen door samen te werken met verschillende (logistieke) partners binnen één keten. Bij ketenintegratie worden op langere termijn doelen behaald voor alle partijen. Dit wordt mogelijk gemaakt door transparant te zijn naar elkaar over verkregen informatie, gezamenlijke doelstellingen bepalen. Ook de negatieve aspecten zoals de lasten worden gedeeld door iedereen in de keten. Doordat alle partijen baadt hebben bij het uiteindelijke resultaat is de betrokkenheid vele malen grote bij de projecten die plaatsvinden binnen in de keten.

  • Horizontale ketenintegratie
  • Bij ketenintegratie werken vaak verschillende bedrijven met verschillende expertises samen om zo tot een zo goed mogelijk eindproduct te komen. Bij horizontale ketenintegratie werken partijen samen die beide gelijke activiteiten binnen het proces uitvoeren. Dit heeft als voordeel dat de inkoop gunstiger wordt door de schaalgrootte van de inkoop. Ook wordt er hierdoor bespaard op de overhead en operationele kosten. Hierdoor stijgt de concurrentiepositie van de partijen die aan horizontale ketenintegratie doen.

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox