• Waar staat BTI voor?
  • BTI staat voor Bindende Tarief Inlichting. DE BTI is een afspraak tussen verlader en de douane over de goederencode die de douane toepast. Deze code is gebaseerd op een door de Europese Unie samengestelde Gecombineerde Nomenclatuur. In de Bindende Tarief Inlichting wordt de afspraak tussen verlader en de douane vastgelegd.

    Als een belanghebbende wil weten welke goederencode van de douanenomenclatuur van toepassing is op goederen die hij wil in- of uitvoeren, kan hij de douaneautoriteiten vragen die goederencode op te geven. De douane zoekt die dan voor hem uit en geeft een Bindende Tarief Inlichting. In de BTI is tevens vermeld dat de rechthebbende de mogelijkheid heeft om bezwaar te maken tegen de afgegeven BTI.

    Een goederencode is een meercijferige code die de douane wereldwijd gebruikt om producten in te delen. Door goederencodes te vermelden in je douaneaangifte weet de douane welke producten jouw import- of exportzending bevat. Ook weet de douane in het bestemmingsland door de goederencode hoeveel invoerrechten en andere invoerbelastingen zij moet heffen op het importproduct. Invoerrechten verschillen namelijk per product (en dus per goederencode). Verder geeft een goederencode aan of er niet-financiële maatregelen gelden bij in- en uitvoer van een product. Denk bijvoorbeeld aan de verplichting van uit- of invoervergunningen, gezondheidscertificaten of andere documenten. Wanneer je zelf de goederencode van je product wil herleiden kan je dit terugvinden op de website van de douane.

    De Europese Commissie neemt alle door de douaneautoriteiten afgegeven BTI's op in een databank. Deze autoriteiten kunnen de BTI’s in de databank raadplegen. Op de website van de Europese Commissie is, voor het publiek toegankelijke, informatie over de BTI’s opgenomen. Een BTI geldt voor een periode van 3 jaar.

    Rotra beschikt over een eigen douaneafdeling met specialisten welke graag voorzien in een vlotte en accurate afwikkeling van al uw zendingen die onderhevig zijn aan douaneformaliteiten. Bovenal is de douaneafdeling van Rotra AEO gecertificeerd .

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox