• Wat is een ATA carnet document?
  • ATA carnet is een internationaal douanedocument dat gebruikt wordt bij tijdelijke uitvoer van goederen buiten de EU. Dit betreffen goederen die tijdelijk uitgevoerd worden buiten de EU zoals beurs- en tentoonstellingsmateriaal of gereedschappen. Voorwaarde is dat de goederen beroepsmatig worden ingezet, dus geen privé.

    Met het gebruik van een ATA carnet worden geen btw, invoerrechten of borgsommen geheven. Bovendien vereenvoudigt het douaneprocedures, aangezien er slechts 1 document (ATA carnet) benodigd is. Met een ATA carnet kunnen betreffende goederen voor een periode van 1 jaar onbeperkt in-, uit- en doorgevoerd worden. Het carnet is uitsluitend geldig in landen die aangesloten zijn bij de ATA conventie.

    Het ATA carnet kan aangevraagd worden bij de Kamer van Koophandel (KvK) en bevat een aantal strookjes waar de douanes stempels op zetten. Dit gebeurt bij uitvoer en invoer en wederuitvoer en wederinvoer van goederen. Nadat het ATA carnet gebruikt is dient het worden teruggestuurd naar de KvK. KvK moet kunnen aantonen dat de goederen weer terug ingevoerd zijn.

    Rotra beschikt over een eigen AEO-gecertificeerde douane-afdeling met specialisten waarmee wordt voorzien in een voorspoedige afwikkeling van alle douaneformaliteiten die aansluiten bij uw logistieke proces. Voor extra informatie of onze service: customs@rotra.nl / customs@rotra.be

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox